Genealogy

Lakian Family List

Abdullayev
Abuyev
Budayev
Gasanov Wftchmaker - Ismail Gasanov(on russian)
Zakuyev
Akhmed-Karadi Magomed Zakuyev (on russian)
Kajlayev
Murad Magomedovich Kajlayev(on russian)
Magomed Davudovich Kajlayev (on russian)
Kalyaev
Manarov Musa Khiramanovich(on russian)
Mirzoyev
Musaev Suleyman Akhmedovich(on russian)
Omarov
Orgaliyev
Unchiev
Unchiev Jabrail Magomed (on russian)
Khalilov
Khalilov Salikh Khalilovich (on russian)
Kharkhiev
Khappalayev
Yusup Ramazan Khappalayev (on russian)
Charinov
Muyetdin Charinov (on russian) Shirvani Chalayev
Yagizarov
Gadji-Akhmed Shafievich Yagizarov (on russian)
Gadjimurad Gadjiakhmedovich Yagizarov(on english)